Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Anna Kajca


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Marianna Kućmierczyk, Hieronim Kućmierczyk, Anastazja Sołtysik.