Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Józef Dolny


13 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
2 individuals are missing birthplace map coordinates: Helena Król (Dratwa), Bartłomiej Świerkot.