Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Kazimierz Dymek


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Andrzej Dymek, Katarzyna Rzepka, Jacenty Baranek, Apolonia Świerkot, Jan Świerkot, Regina .