Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Jan Orczyk


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Tekla Gądek, Kazimierz Pabisek, Szymon Orczyk, Teresa , Marcin Gądek, Zofia , Jakub Drygała, Jadwiga .