Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Józef Gorajczyk


9 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Michał Gorajczyk, Marianna Kocjan, Andrzej Stajniak, Małgorzata Goraj, Jan Król, Julianna Syguła (Rusinek).