Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Andrzej Adamczyk


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Maciej Adamczyk, Salomea Baranek Kolano, Wojciech Tokaj, Marianna Gądek, Szymon Kadłucki, Jadwiga Milej.