Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Marcin Kadłucki


9 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Szymon Kadłucki, Jadwiga Milej, Wojciech Suter, Salomea Chmiest Szańca, Grzegorz Kalęba, Urszula .