Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Antoni Woszczek


11 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Wawrzyniec Gęgotek, Zofia , Wojciech Gęgotek, Józef Krawczyk.