Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Błażej Górka


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Antoni Górka, Elżbieta Helena Maciąg, Bartłomiej Krawiec, Dorota , Józef Maciąg, Zofia Ciemięga.