Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Cyprian Byczek


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Wojciech Byczek, Regina (Katarzyna) , Piotr Pawełek, Zofia .