Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy

Pedigree map of Franciszek Skołucki


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Mikołaj Michał Skołucki Świda, Agata Agnieszka Górka, Regina Rudzka, Wojciech Rudziński, Regina Kołodziejczyk, Krzysztof Rudzki, Katarzyna (Agata) .